Általános Felhasználási Feltételek

Üdvözöljük weboldalunkon. A jelen Általános Felhasználási Feltételek a(z) abconcretedesign.com weboldalhoz való hozzáférést, illetve annak használatát szabályozzák.

Annak alapján, hogy Ön a jelen weboldalt felkeresi, illetve azt használja, valamint a(z) abconcretedesign.com weboldalon termékeket vásárol, feltételezzük, hogy Ön a jelen Általános Felhasználási Feltételeket elolvasta, megértette és elfogadta Abconcretedesign.com üzemeltetője és tulajdonosa Anita Boldog e.v.

Az abconcretedesign.com weboldalt és a kapcsolódó szolgáltatásokat az alábbi Felhasználási és Szolgáltatási Feltételeknek, valamint egyéb szabályoknak (együttesen az “SZF”) megfelelően nyújtjuk Önnek Kérjük, olvassa el figyelmesen az SZF-et mielőtt megrendelést ad le az abconcretedesign.com weboldalon.

Esetenként az SZF-et módosíthatjuk. Kérjük, rendszeresen olvassa el és ellenőrizze az SZF-et. Amennyiben az SZF bármilyen változásával Ön nem ért egyet, haladéktalanul abba kell hagynia a Weboldal használatát. Az Ön megrendelésének leadását követően bekövetkező változások azt a megrendelést nem érintik, kivéve ha a változtatásra törvény kötelez bennünket.

További jogi információk az Adatvédelmi Nyilatkozat, illetve a Szállítás című részekben találhatók az abconcretedesign.com weboldalon.

 

Szellemi Tulajdonjogok

Az abconcretedesign.com weboldalon található minden tartalom, mint például a művek, képek, fotók, zenék, hangok, animációk, videók, dokumentumok, rajzok, ábrák, logók, menük, weblapok, grafikák, színek, sémák, eszközök, betűtípusok, formatervek, diagramok, elrendezések, módszerek, eljárások, funkciók és szoftver (együttesen a “Tartalom”), az abconcretedesign.com és Boldog Anita Egyéni Vállalkozó tulajdona, és nemzeti és nemzetközi szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik. A Tartalmat a helyzettől függően az abconcretedesign.com illetve Boldog Anita Egyéni Válallkozó előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet egészében vagy részben másolni, közzétenni, terjeszteni, megjeleníteni, módosítani, abból származékos művet létrehozni, vagy azt bármilyen módon hasznosítani.

Az abconcretedesign.com illetve Boldog Anita Egyéni Vállalkozó kizárólagos joggal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy saját belátása szerint engedélyezze vagy megtiltsa egészében vagy részben a Tartalom másolását, közzétételét, terjesztését, megjelenítését, módosítását, abból származékos mű létrehozását, vagy annak bármilyen módon történő hasznosítását. Az abconcretedesign.com-nak, illetve Boldog Anita Egyéni Vállalkozónak jogában áll bármikor szerzői igényt támasztani a jelen Weboldalon közzétett bármely Tartalomra, és megtiltani az ilyen Tartalom bármilyen felhasználását, eltorzítását vagy egyéb módosítását.

A Tartalomnak az abconcretedesign.com, illetve Boldog Anita Egyéni Vállalkozó által kifejezetten írásban engedélyezett bármilyen másolását, közzétételét, terjesztését, megjelenítését, módosítását, abból származékos mű létrehozását, vagy annak hasznosítását Ön kizárólag törvényes célokra és az összes vonatkozó törvénynek megfelelően végezheti.

 

Tartalommal kapcsolatos felelősségkizárás, szerzői jogi panaszok

Az abconcretedesign.com nem szavatolja, hogy a weboldal tartalmai Magyarországon kívüli országokban is helyénvalóak vagy jogszerűek. Amennyiben ezen tartalmak egyes Országokban jogszerűtlennek vagy illegálisnak minősülnek, kérjük ne keresse fel a jelen weboldalt, vagy amennyiben mégis úgy dönt, hogy felkeresi, ezennel tájékoztatjuk, hogy Ön az abconcretedesign.com által nyújtott szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére használja. A Szolgáltató intézkedéseket tett annak biztosítására, hogy az abconcretedesign.com tartalma pontos legyen, és ne tartalmazzon helytelen vagy elavult információt, azonban, az abconcretedesign.com a tartalom maradéktalan pontosságáért és teljességéért, nem tud felelősséget vállalni.

Továbbá, az Internet csatlakozás természete miatt az abconcretedesign.com nem tudja garantálni a weboldal folyamatos, megszakítás- és hibamentes működését. Amennyiben bármilyen problémát tapasztal a weboldalunk használata során, kérjük, jelezz ügyfélszolgálatunknak a következő e-mail címen: [email protected], annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb helyre tudjuk állítani a weboldalunk hozzáférhetőségét. Ugyanakkor, kérjük győződjön meg arról is, hogy nem az Ön internet csatlakozásával van probléma. Indokolt esetben lépjen kapcsolatba az Internet szolgáltatójával illetve ellenőrizze az Internet csatlakozáshoz használt eszközeinek rendelkezésre állását. Az Internet és a webtartalom dinamikus természete nem teszi lehetővé, hogy az abconcretedesign.com a weboldal frissítés miatti felfüggesztés, megszakítás vagy leállás nélkül üzemeljen.

 

Joghatóság

Abconcretedesign.com nem állítja, illetve nem szavatolja, hogy a jelen weboldalon található anyagok más helyeken is megfelelőek, elérhetőek. Amennyiben más régióból keresi fel a jelen weboldalt, azt a saját kockázatára teszi, és bármely helyi törvény betartásáért Ön felelős.

A jelen Általános Felhasználási Feltételekre a magyar jog irányadó.

 

Weboldal szabályzatai, azok módosítása

Kérjük, olvassa el a jelen weboldalon közzétett egyéb szabályzatainkat, beleértve a jelen weboldalon keresztül történő kiskereskedelmi értékesítésekre vonatkozókat is, mivel ezen előírások is szabályozzák az abconcretedesign.com weboldalon tett látogatását. Fenntartjuk a jogot arra vonatkozóan, hogy a weboldalunkat, szabályainkat, valamint a jelen Feltételeket bármikor megváltoztathassuk. Amennyiben a jelen feltételek bármely pontja érvénytelennek, semmisnek vagy bármilyen okból érvényesíthetetlennek minősül, az a fennmaradó feltételek érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti.

A jelen Feltételek addig alkalmazandók, amíg akár az abconcretedesign.com, akár Ön fel nem mondja. Amennyiben fel kívánja mondani a jelen megállapodást, szüntesse be a jelen weboldal használatát.

Abconcretedesign.com felmondhatja a jelen megállapodást, amennyiben Ön megszegte a Feltételek bármely rendelkezését, vagy olyan módon járt el, ami egyértelműen azt mutatja, hogy nem kívánja, vagy nem tudja betartani a Feltételekben megfogalmazott rendelkezéseket. Abconcretedesign.com oly módon is felmondhatja a jelen megállapodást, hogy többé nem kívánja fenntartani a jelen weboldalt.

 

Értékesítési Feltételek

Az abconcretedesign.com weboldalon megvásárolt termékeket közvetlenül Boldog Anita Egyéni Vállalkozó értékesíti, amelynek bejegyzett székhelye 2700 Cegléd, Malom u. 21. 21. Magyarország. AB Concrete Design azzal a feltétellel kínálja Önnek, a felhasználónak a jelen weboldalt, beleértve a jelen weboldalon rendelkezésre álló minden információt, eszközt és szolgáltatást, hogy Ön az itt közölt összes feltételt, szabályt és értesítést elfogadja.

Weboldalunk tárhely szolgáltatója a MikroVPS Kft. Ők biztosítják az online e-kereskedelmi platformot és fizetési szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy termékeket és szolgáltatásokat értékesítsünk Önnek.

Azzal, hogy meglátogatja a weboldalunkat és/vagy vásárol valamit tőlünk, Ön igénybe veszi a “Szolgáltatásunkat” és beleegyezik abba, hogy az alábbi feltételek, beleértve az itt hivatkozott további feltételeket és szabályokat is, Önre nézve kötelezőek.

A jelen Feltételek a weboldal minden felhasználójára vonatkoznak, beleértve korlátozás nélkül a böngésző, szállító, vásárló, kereskedő, és/vagy közreműködő tartalomszolgáltató felhasználókat is.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Feltételeket mielőtt felkeresi vagy használja a weboldalunkat. A weboldal bármely részének felkeresésével vagy használatával Ön beleegyezik abba, hogy a jelen Feltételek Önre nézve kötelezőek.

Bármilyen új funkcióra vagy eszközre, amellyel a jelenlegi webshop kiegészül, szintén vonatkoznak a Feltételek. A Feltételek mindenkori változatát bármikor megtekintheti a jelen weblapon. Fenntartjuk a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen Feltételek bármely részét frissítsük, megváltoztassuk vagy felváltsuk, a frissítések és/vagy változások weboldalunkon történő közzétételével.

 

Termékek

Az abconcretedesign.com weboldalon kizárólag az “AB” logoval / “AB Concrete Design” védjeggyel ellátott termékeket kínálunk. Az abconcretedesign.com nem értékesít használt termékeket, hibás termékeket vagy a piaci normáknak megfelelőnél gyengébb minőségű termékeket.

A termékek fő jellemzői az abconcretedesign.com egyes termék oldalain vannak feltüntetve. Az abconcretedesign.com weboldalon értékesítésre felkínált termékek képe, illetve azok színe, a használt internetböngésző vagy monitor miatt eltérhetnek a valódi termékek színeitől.

 

Vásárlási jogosultság

Ahhoz, hogy vásárolhasson az abconcretedesign.com weboldalon, Önnek meg kell adnia személyes adatait. Nevezetesen, Önnek meg kell adnia a valódi nevét, e-mail címét, továbbá, meg kell adnia a fizetési adatait, amelyekről ki kell jelentenie és szavatolnia kell, hogy érvényesek és helyesek. Meg kell erősítenie, hogy Ön az a személy, akire a megadott számlázási információk utalnak.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármely Ön által leadott megrendelést elutasítsunk. Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy törölhetjük az egy személy által megvásárolható mennyiségeket. Amennyiben egy megrendelést megváltoztatunk vagy törlünk, kapcsolatba lépünk Önnel a megrendelés leadásakor megadott e-mail és/vagy számlázási címen/telefonszámon. Fenntartjuk a jogot továbbá arra is, hogy korlátozzuk az egy tételből egy postacímre szállított mennyiségeket is.

Azzal, hogy ajánlatot tesz egy termék megvásárlására, Ön kifejezetten engedélyezi számunkra, hogy fizetési módtól függően ellenőrzik fizetési szolgáltatójánál, hogy rendelkezik-e a termék megvásárlására elegendő fedezettel. Az abconcretedesign.com információkat kérhet Önről az Ön fizetési szolgáltatójától, illetve, kérheti Önt, hogy támassza alá hitelkártya/bankkártya számát, személyazonosságát, hitelkártyájának/bankkártyájának érvényességét, adott vásárlási tranzakció engedélyezése céljából.

A bankszámla kivonatán, számlatörténetben az abconcretedesign.com weboldalon leadott rendelésének terhelése mellett Boldog Anita e.v. vagy “AB Concrete Design” fog szerepelni.

Továbbá, Ön beleegyezik abba, hogy az Ön által megadott Személyes Információkat felhasználhatjuk csalásmegelőző ellenőrzések végzésére. Az Ön által megadott Személyes Információkat felfedhetjük hitelreferencia vagy csalás megelőző ügynökségeknek, amelyek nyilvántarthatják ezeket az információkat.

Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi Nyilatkozatunkat az adatainak felhasználásával kapcsolatos további információkért.

 

Megrendelések

Minden megrendelés elfogadás és rendelkezésre állás függvénye, és a kosarába tett tételek nincsenek lefoglalva, más vásárlók megvásárolhatják azokat. Az abconcretedesign.com készleten levő, rendelkezésre álló termékeket kínálja értékesítésre, azonban fenntartjuk a jogot arra, hogy bármely Ön által leadott megrendelést elutasítsunk. Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy törölhetjük az egy személy által megvásárolható mennyiségeket. Amennyiben egy megrendelést megváltoztatunk vagy törlünk, kapcsolatba lépünk Önnel a megrendelés leadásakor megadott e-mail és/vagy számlázási címen/telefonszámon. Fenntartjuk a jogot továbbá arra is, hogy korlátozzuk az egy tételből egy postacímre szállított mennyiségeket is.

Időnként előfordulhat gépelési hibát tartalmazó, pontatlan vagy hiányos termék leírásokkal, árképzéssel, akciókkal, ajánlatokkal, termék szállítási költségekkel, szállítási időkkel és rendelkezésre állással kapcsolatos információ a weboldalunkon vagy a Szolgáltatásban. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármilyen hibát, pontatlanságot vagy hiányosságot korrigáljunk, és előzetes értesítés nélkül bármikor (beleértve azt is miután Ön leadta a megrendelését) megváltoztassuk, frissítsük az információt, adott esetben töröljük a megrendeléseket, amennyiben a Szolgáltatásban vagy a kapcsolódó weboldalon bármilyen információ pontatlan.

 

Árképzési szabályok

A weboldalon feltüntetett árak a látogató által használt készülék böngészője és / vagy operációs rendszerében beállított nyelvhez társított devizanemben kerülnek bemutatásra és tartalmazzák a törvény által előírt mértékű ÁFÁ-t, ami az AB Concrete Design esetében 0%-os.

Minden ár és ajánlat a meghirdetett ideig érvényes. A termék megrendelésének elfogadásakor a weboldalon feltüntetett árat, a fizetési hibák esetét kivéve, tiszteletben tartjuk.

Azonban fenntartjuk a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor megváltoztassuk az árakat adott esetben megszüntessük az épp aktuálisan közzétett ajánlatot. Nem tartozunk felelősséggel sem Önnek, sem bármilyen harmadik félnek semmilyen módosításért, árváltozásért, vagy ajánlat felfüggesztésért illetve megszüntetésért.

Azt javasoljuk, hogy vásárlás előtt az import költségekkel növelt ár megállapítása érdekében forduljon a helyi vámhatósághoz.

Amennyiben az Ön hitelkártyája/bankkártyája nem azonos devizaalapú, mint a teljesítés devizaneme, akkor végleges ár az azon a napon érvényes deviza keresztárfolyam alkalmazásával kerül kiszámításra az Ön fizetési szolgáltatója/bankja által.

 

Az Ön megrendelésének elfogadása

Amint Ön választott és leadta a megrendelését, kapni fog egy a megrendelése adatait visszaigazoló e-mailt. Ez az e-mail nem jelenti a megrendelése elfogadását, csupán azt igazolja, hogy azt megkaptuk.

Hacsak nem törli a megrendelését, az Ön megrendelésének elfogadása és az Ön és a(z) adamohammock.com közötti szerződés megkötése akkor történik meg, amikor az áru rendelkezésre állását, annak feladását e-mailben megerősítjük. Az adásvételi szerződés ezért Budapesten, Magyarországon jön létre, és a szerződés nyelve az angol.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy ne fogadjuk el az Ön megrendelését abban az esetben, ha a fizetés engedélyezést, rendelkezésre tartási foglalás elhelyezését fedezet hiány, vagy egyéb ok miatt nem tudjuk érvényesíteni, továbbá, ha az Ön által rendelt tételre szállítási korlátozások vonatkoznak, illetve ha a megrendelt tétel nem áll rendelkezésre értékesíthető minőségben.

 

Fizetés

A fizetés teljesíthető Paypal-lal és Visa, Visa Electron, Visa Debit, Visa Delta, MasterCard, Maestro bankkártyával, valamint bármilyen más a Weblapon meghirdetett módon. Paypal és bankkártyás fizetési módok esetében az Ön által rendelt termékek, szállítási, esetenként vámkezelési költséggel növelt összegére vonatkozóan rendelkezésre tartási foglalást indítunk, majd a csomag összeállítását, feladását követően emeljük le a számlájáról a szóban forgó összeget. A fizetési folyamat során Önnek meg kell erősítenie, hogy az Ön által használt hitelkártya/bankkártya az Öné vagy annak használatára rendelkezik a hitelkártya/bankkártya tulajdonosának kifejezett engedélyével. Minden hitelkártya/bankkártya tulajdonost alávetünk a kártya kibocsátó általi érvényesítési ellenőrzésnek és engedélyezésnek. Amennyiben az Ön bankkártya kibocsátója megtagadja a fizetés engedélyezését abconcretedesign.com számára, nem tartozunk felelősséggel a szállítás késedeleméért vagy elmaradásáért.

A jelen weboldalon történő minden hitelkártyás/bankkártyás tranzakció feldolgozásához egy biztonságos online fizetési átjárót használunk, amely biztonságos befogadó környezetben titkosítja az Ön bankkártya adatait.

Annak biztosítása érdekében, hogy az Ön vásárlási élménye biztonságos, egyszerű és megbízható legyen, abconcretedesign.com a Secure Socket Layer (SSL) technológiát alkalmazza.

Továbbá, elvárható gondossággal járunk el, az Ön megrendelése és fizetési adatai biztonságának fenntartása érdekében, de gondatlanságból bekövetkező nem várt eseményekre vonatkozóan nem áll módunkban felelősséget vállalni. Nem tartozunk felelősséggel az Ön által elszenvedett esetleges veszteségekért, ha egy harmadik fél illetéktelenül hozzáfér az Ön által megadott adatokhoz, amikor Ön felkeresi a weboldalt vagy azon megrendelést ad le.

 

Termék szállítás és átvétel

A termékek szállítási és átvételi módjait megtalálja a Szállítás menüpont alatt. Kérjük, olvassa el figyelmesen az ott leírtakat, mivel ezen tájékoztatások is szerves részét képezik az Értékesítési Feltételeknek, következésképpen, amikor Ön megrendelést ad le, úgy tekintendő, hogy azokat teljesen elolvasta és elfogadta.

 

Visszaküldés és csere

Amennyiben a megrendelésével bármilyen okból nem elégedett, jogában áll a megvásárolt termékeket a kézhezvételtől számított 21 napon belül visszaküldeni az abconcretedesign.com-nak. Amennyiben a tételeket ezen időkereten belül visszaküldi, akkor az Ön igényei szerint a termékeket vagy kicseréljük vagy visszatérítjük azok értékét, az eredeti fizetési módnak megfelelően. A visszatérítést a webáruház üzemeltetője, Boldog Anita e.v. utalja. Kivételt képeznek a méretre készült termékek és a következő kollekcióra leadott előrendelések. Ezekre nem fogadunk el visszaküldési, csere- és visszatérítési igényt.

Ha vissza szeretné küldeni a terméket, a következő lépéseket kövesse:

1.) Indítsa el a visszaküldés-igénylési folyamatot egy email küldésével

Kérjük, küldjön egy emailt az [email protected] melyben Ön kezdeményezi a termék visszajuttatását, -cseréjét és / vagy pénzvisszatérítést A folyamat során jelölje meg a termékeket, amelyeket vissza szeretne küldeni. Ha cserélni szeretne, ezt is jelölje, és adja meg a kívánt csereterméket. Cseretermékként csak azonos típusú termék eltérő szín- vagy méretváltozata jelölhető meg.

2.) Készítse elő a csomagját

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a visszaküldendő termékeknek meg kell felelniük a következő feltételeknek:
  1. a termékeket nem használták, nem viselték, nem mosták, nem alakították át és nem károsították;
  2. a termékcímkét nem távolították el;
  3. a termékeket teljes egészében és használatlanul, eredeti csomagolásukban (ha teljes összeállítást küld vissza, akkor annak minden elemét mellékelve) kell visszaküldeni;
  4. a visszaküldendő termékeket a kézbesítéstől számított 21 napon belül vissza kell küldeni AB Concrete Design számára.
  5. használja az eredeti csomagolóanyagokat, hogy a visszaküldött termékek biztosan jó állapotban érkezzenek meg
  6. távolítson el minden korábbi csomagcímkét a doboz külsejéről (régi címeket, fuvarlevelet)
  7. zárja le és gondosan ragassza le a dobozt, hogy ne nyílhasson ki szállítás közben.

3.) Küldje vissza a csomagját a következő címre:

AB Concrete Design / Fab Lab,
Eötvös utca 27-29
1068, Budapest
Hungary

A termék visszaküldése az vásárló felelősségére és költségére történik. Olyan szállítási szolgáltatót válasszon, amely biztosítja a küldeményt lopás vagy elvesztés esetére. Győződjön meg róla, hogy küldeményét ellátják olyan egyedi azonosítóval, amellyel feladás után a csomag útja követhető.

4.) A visszaküldés megerősítése

Ha a fenti követelmények mindegyikének megfelel, Adamo Hammock a visszaküldött terméket kicseréli vagy visszatéríti annak vételárát a visszaküldési eljárásunk által meghatározott módon és időn belül.

A cseretermék kézbesítési ideje függ attól, hogy hová kell kézbesíteni.

Értesítést kap arról, ha a visszaküldött termék nem elfogadható. Ebben az esetben öt (5) napon belül visszaküldjük a terméket, abban az állapotban, ahogy címünkre megérkezett. Ha Ön nem tart igényt a termékre az AB Concrete Design címére történő visszaküldéskori állapotában, úgy AB Concrete Design jogosult megtartani a terméket és a megkapott vételárat is.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az vásárolt termékek szállításakor fizetett vámokat, adókat és díjakat nem áll módunkban visszatéríteni.

5.) Visszatérítés

A visszatérítési folyamat azután kezdődik el, miután ellenőriztük, hogy a vásárló visszaküldési kérelme összhangban áll a Visszaküldési szabályzattal. Ha a visszaküldés minden követelménynek megfelel, egy e-mailt kap a visszaküldött termékek elfogadásáról. Bármilyen fizetési módot is használt (hitel- vagy betéti kártya, PayPal) a visszautalási folyamat 7 napon belül megkezdődik, attól az időponttól kezdve, hogy Ön közölte AB Concrete Design ügyfélszolgálatával, hogy vissza szeretné küldeni a terméket, és miután ellenőriztük, hogy a visszaküldés a fenti feltételeknek megfelelően történt.

Visszatérítés módja:
  • PayPal, ha az eredeti fizetés PayPal-en keresztül történt
  • Hitelkártyára történő visszafizetés, ha az eredeti fizetés hitelkártyával történt
  • Banki átutalás, ha az eredeti fizetés utánvéttel történt. Ebben az esetben kérjük, adja meg bankszámlaadatait is, hogy elektronikus utalás útján küldhessük vissza az összeget.
A visszatérítés időtartama függ az alkalmazott fizetési módtól. A visszatérítési idő függ az e-pénztárca vagy bankkártya társaság szabályzatától. Ajándék esetén a vásárlásért fizetett összeget annak az egyénnek térítjük vissza, aki a fizetést teljesítette.

 

A Feltételek módosítása

A Feltételek mindenkori változatát bármikor megtekintheti a jelen weblapon. Fenntartjuk a jogot arra, hogy saját belátásunk szerint a jelen Feltételek bármely részét frissítsük, megváltoztassuk vagy felváltsuk, a frissítések és/vagy változások weboldalunkon történő közzétételével. Ön felelős azért, hogy időnként ellenőrizze a változásokat a weboldalunkon.

Amennyiben bármilyen segítségre van szüksége, az [email protected] e-mail címen mindig elérhet bennünket.